Gegevensbeheer Noord

Buizen, putten, overstorten, bergbezinkbassins, pompen, gemalen, transportleidingen en drukleidingen. Al deze middelen hebben we nodig om de waterketen draaiende te houden. Ze dienen goed te werken, de veiligheid van onze inwoners te garanderen en dat allemaal tegen de laagst maatschappelijke kosten.

Assets

Om de waterketen goed draaiende te houden, moeten we eerst gegevens bijhouden over deze middelen. Ook wel assets genoemd. Hoe oud is het? Hoe is de werking? Wat is de restlevensduur? Waar ligt het precies? In de regio is veel kennis op dit gebied maar de personele inzet hiervoor is verschillend en verspreid. Met het project gaan we dit effectiever organiseren.

Het voordeel

We richten een serviceorganisatie op die voor alle partijen het gegevensbeheer uitvoert én onafhankelijke adviezen verstrekt over dat beheer. Deze serviceorganisatie voeren we gefaseerd in. We beginnen met de partijen die hier snel van willen profiteren en hierna sluiten de overige organisaties zich aan.