Gegevensbeheer Noord is online

Zoals u ziet hebben de medewerkers van het Gezamelijk Gegevens Beheer (GGB) ook een eigen website. Waar u de nodige nieuws en informatie kunt vinden.