Gezamenlijk Gegevens Beheer bestaat 1 jaar

Gezamenlijk Gegevens Beheer is gestart rond 1 september 2020. En voor je het
weet is er weer een jaar verstreken.